หลายๆ ครั้งที่ต้องทำ UX Research ด้วยการ Survey แต่ก็ใช้ได้เพียงเครื่องมือเดียว วันนี้มาดูเครื่องมือที่จะช่วย Survey Tools ให้ UX Research…